CRM.NET
Skeleton®.NET

Customer relationship management.
CRM je zákaznicky orientovaným managementem se sofistikovaným přístupem. Vyznačuje se aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě kvalitních a oboustranně prospěšných vztahů s klienty. Vztahy mají být prospěšné pro zákazníka i pro dodavatele, což vylučuje neetické chování k zákazníkům.

Evidence dokumentů

Podrobná evidence obchodních dokumentů

Efektivní systém evidence dokumentů umožňuje snadnou a efektivní orientaci ve smluvních dokumentech a nakládání s nimi. Umožňuje jejich třídění podle mnoha výhodných členění. Dokumenty jsou podkladem pro další možnosti práce v systému podpory práce se zákazníky a dodavateli.

Řízení a sledování smluv a objednávek

Kontrolní systém zpracování a řešení činností

Kontrolní systém vývoje jednání a řešení objednávek a smluv. Sledování procesních pravidel při schvalování smlouvy nebo objednávky. Zajišťuje přehled o stavu smluv, jak v procesu přípravy smlouvy, tak v procesu plnění.

Řízení a sledování plnění objednávek

Controling na plnění objednávek a smluv

Automatizovaný systém určený pro realizaci smluv s podporou zpracování projektů umožňuje mít plně pod kontrolou jednotlivé úlohy vyplývající podle zaměření projektů uvedených ve smlouvě. Tato činnost podporuje sledování výkonnosti pracovníků a rychlost realizace projektu..

Přehled plnění smluv i pro obchodní partnery

Měsíční přehledy vykonaných prací v tabulkové i grafické podobě

Efektivní práce umožňuje v systému i mnohé úkoly a informace připravit a zefettivnit. Výsledkem Vaší činnosti je možnost úzké spolupráce s obchodními partnery. Váš obchodní partner tedy získává v reálném čase informace o stavu a plnění všech úkolů vyplývajících z Vašich závazků k němu.

Přehled čerpání nároků ze smluv

Grafické sledování čerpání a jednotlivých druhů prací

CRM je dokonalým prostředkem pro sledování a vyhodnocování nároků a prací zúčastněnými stranami. Přináší podporu plánování a sledování limitů a zejména podporu pro plánování jednotlivých prací vyplývajících ze smlouvy všech zúčastněných stran.

Statistické přehledy

Statistické přehledy o smlouvách a zejména činnostech spojených s jejich plněním

Grafické a tabulkové přehledy určené k vytváření statistik a informací pro objednatele Vašich služeb. Zohledňují činnosti s ohledem na projekty (úkoly), závažnosti, priority, objemy, časovou náročnost a mnoho dalších kritérií. Jsou určeny zejména pro podporu spolupráce s objednateli a smluvními partnery.

Články a nařízení

Informační systém pro poskytování potřebných podkladů uživatelům

Články a nařízení umožňují zveřejňovat vnitropodnikové směrnice v uživatelsky příjemném prostředí. Je také velmi výhodné zobrazovat dokumenty k provádění potřebných komentářů. Informační články, návody a mnohé další dokumenty s využitím pěkného skupinového a uživatelského členění.

Informační zprávy

zasílání informačních zpráv o provedených procesech CRM

Ve všech událostech napříč systémem CRM je zabudován systém o zpracování jednotlivých událostí. Díky němu je možno podle jednotlivých potřeb poskytovat událostní informace zúčastněným osobám a to formou sms nebo emailů. Tímto způsobem jsou požadované osoby obeznamovány s průběhem událostí a mohou na základě poskytnutých informací včas a adekvátně reagovat na vzniklou situaci.

Použití

Kde můžete použít tento systém?

CRM je internetovou aplikací využívající moderní technologie a zařízení. Její velkou předností je to, že není jen www stránkou, ale je webovou aplikací. CRM lze tedy požívat ve všech mobilních zařízeních jako jsou moderní mobilní telefony, tablety, notebooky a pc. Mnoho informace však již můžete dostávat i v inteligentních hodinkách.