Mobirise Website Generator

Skeleton®.NET

Technologická platforma Skeleton®.NET je rozsáhlá integrační a aplikační báze, která umožňuje a podporuje integraci lidí, informací a podnikových procesů. Skeleton®.NET reálně integruje informace a aplikace pocházející skutečně z mnoha zdrojů.
Platforma je technologickým základem všech Skeleton®.NET aplikací, kompozitních aplikací, partnerských řešení a aplikací vyvinutých na míru, včetně kombinovaných aplikací – nabízí a poskytuje tu nejlepší cestu k integraci všech Skeleton®.NET i non-Skeleton®.NET řešení a systémů. Podporuje také technologie SOA (Service Oriented Architecture).
Krátce řečeno, Skeleton®.NET je jednotnou technologickou platformou a základem všech aplikací a řešení společnosti FS Software s.r.o.


Informační systém pro pracovníky a manažeryAplikace (pro zaměstnance a pro manažery)

Informační aplikace

Jízdní řády pro veřejnost – zobrazení jízdních řádů v typu veřejnost. Informace jsou stejného druhu a určení jako pro cestující veřejnost formou staničních jízdních řádů.
Vyhledávání spojení v jízdních řádech – vyhledávání spojení v jízdních řádech s ohledem na dopravní uzly a doporučení dopravce. Základními kritérii vyhledávání je datum a čas přepravy, místo počátku dopravy (stanice) a koncový bod dopravy (stanice).

Informační mapa linek a dopravních uzlů – zobrazení dopravních tras linky a dopravních uzlů na mapě.

Seznamy linek – přehled provozovaných linek k danému datu a dni provozu. V popisu linky je uvedena trasa a další potřebné informace potřebné pro kvalitní a přesnou informaci.

Seznamy stanic - přehled aktuálních stanic k danému datu a dni provozu. V popisu stanice je uveden odkaz do mapy pro lepší orientaci umístění stanice v obsluhovaném regionu dopravy, seznam linek provozovaných uvedenou stanicí a další potřebné informace potřebné pro kvalitní a přesnou informaci.

Trasy linek – zobrazení aktuálních linek v mapě. Zobrazení stanic a trasy linky.

Informace o provozu pro pracovníky jsou blokem určeným výhradně pro pracovníky. Obdrží komplexní informace pro svou práci, informace o změnách ve svém pracovním přidělení. Informace o plánu práce na zvolené období, informace o zájezdech, podrobnosti o výpravě, informace o osobním pracovním přidělení, přesnou informaci o jízdních řádech. Sleduje plnění svých povinností o pravidelných lékařských prohlídkách, školeních profesních, odborných a jiných spojených s vykonáváním jeho profese. Mohou vyhledávat dopravní spojení v jízdních řádech a informace o trasách linek. K dispozici jsou i vozové jízdní řády.

Informace o provozu pro vedoucí pracovníky jsou blokem určeným výhradně pro vedoucí pracovníky. Obdrží komplex informací o práci pro všechny pracovníky potřebné pro svou práci vedoucího pracovníka. Informace o změnách ve svém pracovním přidělení, informace o plánu práce na zvolené období. Informace o zájezdech, podrobnosti o výpravě, informace pracovním přidělení všech pracovníků, přesnou informaci o jízdních řádech. Kontrolní systém provozních pracovníků ohledně plnění jeho povinností při zajišťování jeho povinností školení, lékařských prohlídek a podobně. V informacích o dopravě lze vyhledávat dopravní spojení v jízdních řádech. Informace o trasách linek. K dispozici jsou i vozové jízdní řády